Home

i trwali...

w nauce apostolskiej

we wspólnocie

w łamaniu chleba

w modlitwach

dzieje apostolskie

2:42

Najnowsze nauczanie

opracowania

podstaw naszej

WIARY

Nabożeństwa

niedziela: 1010
czwartek: 1700

Miejsca spotkań

Frombork, 14-530

Kaplica Parakletos:

ul. Elbląska 5

Kaplica Ekklesia:

ul. Elbląska 38

Jesteśmy też tu

Facebook

3 days ago

Zapraszamy na jutrzejsze nabożeństwo.
Kaplica Ekklesia, godzina 17.00.

---
Ps 39 (BW)
(1) Przewodnikowi chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawidowy.
(2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie  ... See more

6 days ago

Zapraszamy do dzisiejszego rozważania.
Link, jak zawsze, w komentarzu.

1 week ago

Zapraszamy na jutrzejsze nabożeństwo.
Kaplica Ekklesia, godzina 17.00.

---
Ps 38 (BW)
(1) Psalm Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej.
(2) Panie! Nie karz mnie w gniewie swoim i nie karć mnie w  ... See more

Instagram

Skrawek czytelni