Męka i śmierć Chrystusa w świetle proroctw Starego Testamentu (Chrześcijański Magazyn CEL 2007)

To, że Jezus z Nazaretu został uznany przez swoich uczniów za zapowiadanego Mesjasza, ma swoje źródło w dwóch zasadniczych faktach. Pierwszym i podstawowym jest zmartwychwstanie. Sören Kierkegaard napisał, chyba słusznie, że zmartwychwstanie Jezusa to fakt, w który można jedynie uwierzyć. Fakt ten stanowi fundament chrześcijaństwa. Bez wydarzeń paschalnych (zarówno ukrzyżowania, jak i zmartwychwstania), […]