Apokryfy – na marginesie Ewangelii Judasza

W okolicach świat Wielkiej Nocy pojawiły się artykuły oraz programy związane z odkryciem egzemplarza Ewangelii Judasza. Wiadomości brzmiały sensacyjnie: „przetłumaczony apokryf ujawnia, że Judasz nie był zdrajcą, tylko bohaterem; został wybrany przez Chrystusa, aby mogło dokonać się zbawienie” (National Geographic). Jeszcze nie przebrzmiały echa zamieszania, wywołanego ewangeliami Marii […]

O nakrywaniu głów: kontekst kulturowo-historyczny 1 Kor 11:2-16

1. Wstęp Głównym celem artykułu jest przedstawienie historyczno-kulturowego kontekstu dla Pawłowej perykopy z Pierwszego Listu do Koryntian (11:2-16). Główną intencją tego studium jest zrozumienie postulowanych w tekście zachowań w kontekście gramatyki kultury antycznej. Całość studium, dla klarowności wykładu, została podzielona na kilka części. Część wstępna […]