Misja

Misja

Zostaliśmy powołani, aby
poznawać niezgłębioną miłość Ojca,
uwielbić sprawcę naszej radości, Jezusa Chrystusa
i przyjąć dar Ducha Świętego, Pocieszyciela-Parakletosa.

Naszym pragnieniem jest składanie świadectwa o dobroci Boga,
budowanie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego,
zachęcanie i pocieszanie w duchu ewangelii.