Matka mojego Pana

Matka mojego Pana Refleksja nad Miriam na podstawie wstępu do Ewangelii według Łukasza Tytuł rozważania został zaczerpnięty z radosnego okrzyku Elżbiety, żony kapłana Zachariasza, gdy w progu ich domu stanęła Maria-Miriam, brzemienna Dziewica. Łk 1:39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. […]