Otwarta Fromborska Akademia Biblijna

Jezus powiedział: Każdy kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je podobny jest do człowieka, który buduje dom: zrobił wykop, pogłębił i założył fundament na skale
Łk 6:48

Otwarta Fromborska Akademia Biblijna

Otwarta Fromborska Akademia Biblijna “ABC” to cykl autorskich wykładów poświęconych
Biblii i kulturze. Każdy, kto czuje głód wiedzy na temat historii Pisma Świętego, życia w
czasach, gdy ono się kształtowało, dowodów historycznej prawdziwości Ksiąg Biblijnych,
losów kanonu, historii Kościoła, może go zaspokoić podczas wykładów.

Akademia rozpoczęła swą działalność 28 lutego 2015 roku, a wykładowcą jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Wojciech Gajewski, historyk, nasz pastor.

Cele

przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury biblijnej

rozbudzenie ciekawości światem Biblii, jej dziejami
i przekazem

zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami biblistyki

Otwartość Akademii polega na tym, że dołączyć możesz w każdej chwili, nie ma zapisów ani rekrutacji 🙂 Wykłady są całkowicie darmowe. Ostatnio zajęcia odbywają się najczęściej w drugą sobotę miesiąca, od godziny 15.00, w kaplicy Ekklesia, przy ul. Elbląskiej 38 we Fromborku.

Semestr XIV (II - V 2022)

I

 (12.02.2022)

II

 (12.03.2022)

III

 (02.04.2022)

IV

 (07.05.2022)

Semestr XIII (X 2021 - I 2022)
Średniowiecze. Prereformatorzy

(09.10.2021) Ruchy ubogich i waldensi

II 

(13.11.2021)

III 

(11.12.2021)

IV 

(08.01.2022)

Semestr XII (II - V 2021)
Średniowiecze klasyczne i późne

I

 (27.02.2021) Scholastyka i sakramenty

II

 (20.03.2021) Papiestwo, inkwizycja i czarna śmierć

III

 (24.04.2021) Ruchy ubogich i inkwizycja

IV

 (15.05.2021) Gotyk i Prereformatorzy

Semestr XI (X 2020 - I 2021)
Średniowiecze. Przełomowe wydarzenia

(10.10.2020) Papiestwo w średniowieczu: od reformy karolińskiej po reformę gregoriańską

II 

(28.11.2020) Między Wschodem a Zachodem: Kościoly Wschodu | Wielka Schizma | Narodziny islamu

III 

(12.12.2020) Epoka krucjat

IV 

(16.01.2021) Zakony

Semestr X (II - V 2020)
Wczesne średniowiecze.
wieki V-XI

I

(08.02.2020) Chrystianizacja Europy: Celtowie i Germanie

II

(07.03.2020) Chrystianizacja Europy: początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich

III

(30.05.2020) Respublica Christiana: początki Europy chrześcijańskiej na przykładzie Polski (wykład on-line)

Semestr IX (X 2019 - I 2020)
Wieki średnie
431-1000

(05.10.2019) Spory i sobory u schyłku starożytności

II 

(02.11.2019) Zanim nastało średniowiecze

III 

(07.12.2019) Zanim nastało średniowiecze: Początki kultu świętych, relikwii, obrazów

IV 

(18.01.2020) Zanim nastało średniowiecze: Początki papiestwa

Semestr VIII (II - V 2019)
Późny antyk
313-600

(02.02.2019) Kształtowanie się liturgii

II 

(02.03.2019) Ojcowie Kościoła, gnostycy i herezje

III 

(06.04.2019) Od Kościoła prześladowanego do imperialnego

IV 

(04.05.2019) Siedem soborów kościoła niepodzielonego

Semestr VII (X 2018 - I 2019)
Początki
30-313

(06.10.2018) Krótki zarys całości. Początki

II 

(03.11.2018) Ekklesia a Synagoga

III 

(01.12.2018) Od apostołów do biskupów

IV 

(05.01.2019) Katechumenat, chrzest i liturgia

Semestr VI (X 2017 - VI 2018)
Święta u początków Nowego

!

(28.10.2017) Konferencja z okazji 500-lecia Reformacji

(25.11.2017) Od szabatu do niedzieli

II 

(16.12.2017) Święta Narodzenia Pańskiego

III 

(26.05.2018) Chrześcijańska Pascha i Pięćdziesiątnica

Semestr V (II-V 2017)
Między Starym a Nowym

Literatura rabiniczna: midrasze, targumy, Miszna i Talmud

II 

Dom-domostwo-rodzina w antyku

III 

Dom, domostwo i rodzina: świat Greków i Rzymian

IV 

Kobieta w antyku: przemiany w okresie Nowej moralności

Semestr IV (XI 2016 - I 2017)
Między Starym a Nowym

Qumran

II 

Apokryfy i apokalipsy

III 

Literatura rabiniczna

Semestr III (II-V 2016)
Biblia – Nowy Testament

Ewangelie: śladami Jezusa

II 

Dzieje: śladami Piotra

III 

Dzieje: śladami Pawła

IV 

Ewangelia, Listy, Apokalipsa: śladami Jana

Semestr II (IX 2015 - I 2016)
Biblia – Stary Testament

Archeologia, czyli rzecz o wiarygodności Biblii

II 

Wiara i religie

III 

Kultura religijna Izraela

IV 

Kultura religijna Izraela, część II

Geografia historyczna

Semestr I (II-V 2015)
Biblia – dzieło Boga i człowieka

Dzieje, języki, przekłady, technikalia

II 

Od Pawła do Biblii Warszawskiej, czyli dzieje tekstu biblijnego

III 

Kanon i natchnienie Pisma Świętego

IV 

Natchnienie Pisma Świętego. Na styku kultur:
stworzenie świata, potop i inne trudne zagadnienia

facebook

2 weeks ago

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na kolejny (XIII) semestr naszej Otwartej Fromborskiej Akademii Biblijnej. Już za tydzień pierwszy wykład o prereformatorach. Zaczniemy od ruchów ... See more

1 month ago

Już niedługo październik, a wraz z nim zaczynamy kolejny semestr naszej Otwartej Fromborskiej Akademii Biblijnej! Tym razem mamy plan omówić nieco temat prereformatorów.

Zapraszamy na  ... See more

5 months ago

7 months ago