Słowo od pastora

Siostry i Bracia,

Zgodnie z etymologią, chrześcijanin to należący do Chrystusa, czyli inaczej chrystusowiec. Aby być chrześcijaninem nie wystarczy wysłuchać kazań czy opowieści o Jezusie i Jego uczniach lub poznać historię zbawienia. Trzeba stać się uczestnikiem zbawczych wydarzeń, ponieważ wiara domaga się odpowiedzi na Boży głos tu i teraz. Choć Bóg zaprasza nas do włączenia się w jego święty Lud, to nie czyni tego za nas, pozostawiając decyzję w naszych rękach. Uczniem Jezusa jest ten, kto usłyszał Jego wezwanie, porzucił swoje dotychczasowe życie, odwrócił się od martwych uczynków i wkroczył w Jego ślady. Inspiracją i pomocą w tym dziele jest Duch Święty. Gdy odpowiadamy na to wezwanie wiarą stajemy się synami i córkami Boga, Jego dziećmi. Wezwani jesteśmy wówczas do trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2:42).

Zbór we Fromborku jest częścią wielkiej rodziny kościołów, nazwanych od dnia Zielonych Świąt ruchem zielonoświątkowym. Ruch ten swoim istnieniem składa świadectwo, że Bóg nie jest daleki od współczesnego człowieka. Wręcz przeciwnie – doświadczenie Boga jest obecnie udziałem setek milionów ludzi na całym świecie. Powstaje coraz więcej wspólnot, pielęgnujących życie duchowe, w tym charyzmaty, czyli duchowe dary łaski. Przekraczane są dotychczasowe granice podziałów między chrześcijanami. Funkcjonuje też wiele kościołów pielęgnujących bliską więź z Chrystusem, pozostając pod wpływem Jego osoby, dzieła i nauki (chrześcijaństwo ewangeliczne). Żyjemy w świecie, w którym głód Boga jest coraz bardziej widoczny.

Zachęceni słowami Apostołów, pierwszych świadków Zmartwychwstałego, pragniemy dzielić się w naszej codzienności wiarą jak chlebem. Przekonani o dobroci i życzliwości Boga, pragniemy głosić Jego chwałę słowami Mojżesza: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, pełny mocy i miłosierdzia (Wj 34:6). Oczekując Jego powtórnego przyjścia, naszej Nadziei, wołamy z całym Kościołem: Maranatha, Przyjdź Panie nasz!

Stanowiąc część Kościoła Powszechnego pragniemy włączyć się w dzieło składania świadectwa o niezmierzonej dobroci Boga. Właśnie z tej inspiracji powstała strona www.parakletos.pl. W zamyśle jej twórców ma być przestrzenią ewangelizacji, uwielbienia Boga i budowania Kościoła. W ich imieniu z radością zapraszam do wspólnej drogi wiary.

Dzielmy się wiarą radośnie, ale również odpowiedzialnie, w trosce o tych, którzy kroczą obok nas. Niech święto Pana trwa już między nami i niech trwa bez końca.

pastor Wojciech Gajewski

Siostry i Bracia,

Zgodnie z etymologią, chrześcijanin to należący do Chrystusa, czyli inaczej chrystusowiec. Aby być chrześcijaninem nie wystarczy wysłuchać kazań czy opowieści o Jezusie i Jego uczniach lub poznać historię zbawienia. Trzeba stać się uczestnikiem zbawczych wydarzeń, ponieważ wiara domaga się odpowiedzi na Boży głos tu i teraz. Choć Bóg zaprasza nas do włączenia się w jego święty Lud, to nie czyni tego za nas, pozostawiając decyzję w naszych rękach. Uczniem Jezusa jest ten, kto usłyszał Jego wezwanie, porzucił swoje dotychczasowe życie, odwrócił się od martwych uczynków i wkroczył w Jego ślady. Inspiracją i pomocą w tym dziele jest Duch Święty. Gdy odpowiadamy na to wezwanie wiarą stajemy się synami i córkami Boga, Jego dziećmi. Wezwani jesteśmy wówczas do trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2:42).

Zbór we Fromborku jest częścią wielkiej rodziny kościołów, nazwanych od dnia Zielonych Świąt ruchem zielonoświątkowym. Ruch ten swoim istnieniem składa świadectwo, że Bóg nie jest daleki od współczesnego człowieka. Wręcz przeciwnie – doświadczenie Boga jest obecnie udziałem setek milionów ludzi na całym świecie. Powstaje coraz więcej wspólnot, pielęgnujących życie duchowe, w tym charyzmaty, czyli duchowe dary łaski. Przekraczane są dotychczasowe granice podziałów między chrześcijanami. Funkcjonuje też wiele kościołów pielęgnujących bliską więź z Chrystusem, pozostając pod wpływem Jego osoby, dzieła i nauki (chrześcijaństwo ewangeliczne). Żyjemy w świecie, w którym głód Boga jest coraz bardziej widoczny.

Zachęceni słowami Apostołów, pierwszych świadków Zmartwychwstałego, pragniemy dzielić się w naszej codzienności wiarą jak chlebem. Przekonani o dobroci i życzliwości Boga, pragniemy głosić Jego chwałę słowami Mojżesza: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, pełny mocy i miłosierdzia (Wj 34:6). Oczekując Jego powtórnego przyjścia, naszej Nadziei, wołamy z całym Kościołem: Maranatha, Przyjdź Panie nasz!

Stanowiąc część Kościoła Powszechnego pragniemy włączyć się w dzieło składania świadectwa o niezmierzonej dobroci Boga. Właśnie z tej inspiracji powstała strona www.parakletos.pl. W zamyśle jej twórców ma być przestrzenią ewangelizacji, uwielbienia Boga i budowania Kościoła. W ich imieniu z radością zapraszam do wspólnej drogi wiary.

Dzielmy się wiarą radośnie, ale również odpowiedzialnie, w trosce o tych, którzy kroczą obok nas. Niech święto Pana trwa już między nami i niech trwa bez końca.

pastor Wojciech Gajewski