O nas

O nas

Jesteśmy społecznością ludzi, którzy doświadczyli ożywiającej mocy wiary i łaski jaką Bóg okazał nam w Jezusie. Pod wpływem osobistego spotkania z Chrystusem nasze życie uległo zmianie. Dzięki działaniu Ducha Świętego mogliśmy doświadczyć miłosiernej miłości Boga, obfitości jego charyzmatów – darów łaski i zobaczyć, jak w miejsce słabości i grzechu zaczyna objawiać się owoc Ducha. Żyjąc kiedyś bez nadziei, pragniemy dziś świadczyć o Chrystusie wszystkim, którzy są obciążeni ponad siły i podobnie jak my wcześniej, żyją w poczuciu wewnętrznego chaosu, czy braku sensu życia.

Czujemy się i jesteśmy częścią Kościoła Powszechnego, który od początku głosi, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Jako Pan życia i śmierci jest odpowiedzią na nasze egzystencjalne rozterki, uzdrowieniem naszych dusz i ciał. Mówimy i świadczymy tylko o tym, czego sami staliśmy się uczestnikami: Pan, który stał się przyjacielem grzeszników, odpuścił i nam nasze przewinienia, a wraz z nimi darował wszystko, czyniąc nas swoimi przyjaciółmi i nazywając braćmi, dziećmi swojego Ojca.

ORGANIZACJA zboru

Rada Zboru

Rada Starszych

Wojciech
Gajewski
pastor
Grażyna
Bernaszuk
Sławomir
Kozyra
Przemysław
Paćko
Artur
Czupajło
diakon
Grzegorz
Niedźwiedź
diakon

Służby

Grażyna
Bernaszuk
spotkania kobiece
Bożena
Bernaszuk-Paćko
służba uwielbieniowa
Jacek
Brandt
służba nagłośnieniowo-oświetleniowa
Małgorzata
Czupajło
księgowość
Alicja
Gajewska
inicjatywy modlitewne
Anna
Kozyra
kawiarenka i agapy
Małgorzata
Tkaczyk
służba techniczno-multimedialna

Edukacja

Mateusz Gajewski
młodzież
Natka Gajewska
szkółki
Renata
Saciłowska
kurs Alfa, biblioteka, księgarnia

Grupy domowe

Przemysław Paćko
Braniewo
Grzegorz Niedźwiedź
Elbląg #1
Małgorzata Tkaczyk
Elbląg #2
Mateusz Gajewski
Elbląg #3
Małgorzata Czupajło
Frombork