Przypadek Judasza (Chrześcijanin 2006)

W każdym katalogu Dwunastu przy imieniu Judasz Iskariota znajduje się adnotacja: „ten, który Go zdradził” (Mt 10,4; Łk 6,16; „wydał” Mk 3,19). Ewangeliści nie ukryli faktu zdrady, do której doszło w gronie najbliższych uczniów Jezusa, i nie zataili tego przed Kościołem i światem. Uznali wręcz, że należy pozostawić w pamięci to porażające uwikłanie się apostoła […]

Zbudowani na fundamencie Apostołów (Chrześcijanin 2006)

 „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, tak o Kościele napisał Paweł, apostoł narodów (Ef 2:20). Obraz budowli, której fundamenty sięgają litej skały, to motyw, który pojawia się kilkukrotnie w Nowym Testamencie i odnosi się zarówno do wiary, jak i do Kościoła ( por.: Mt 7:24-27; 16:18; 1 Ptr […]