Jan Wesley i wielkie przebudzenie

“Wieczorem tego dnia udałem się wbrew własnym chęciom, na małe zebranie przy ulicy Aldersgate, gdzie odczytywano przedmowę Lutra do Listu do Rzymian. Było to około godziny dziewiątej. Słuchając opisu zmiany, jaką Bóg może wywołać w człowieku, który głęboko wierzy w Jezusa Chrystusa, uczułem dziwne rozgrzanie serca. Uczułem, […]

Ecclesia semper reformanda (Chrześcijanin 2002)

♦ Czy Reformacja jest przebrzmiałym faktem historycznym? ♦ Czy wydarzenia sprzed pięciuset lat mają znaczenie dla ludzi żyjących w XXI wieku? ♦ Jak jest oceniany przewrót 1517 roku z perspektywy pentekostalnej? ♦ Czy zielonoświątkowcy mają coś wspólnego z Reformacją? Ecclesia semper reformanda “Kościół stale potrzebujący reformy” […]