Chrześcijanin a presja współczesności

“Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego”. J 17,15 (przekład ekumeniczny) “Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić”. 1 Kor 6,12 (przekład ekumeniczny) “Dwie miłości uczyniły dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, […]