Metropolia jerozolimska. Część III

Rabin, teolog i historyk wczesnego chrześcijaństwa, David Flusser, napisał: „Stało się właśnie tak, że  chrześcijaństwo zaczęło  się pośród Żydów. Jezus był świadom, że  Jego ziemska misja dotyczy tylko owiec zaginionych z domu Izraela. Przecież sam był Żydem, posłusznym swemu posłannictwu. Mała gromadka uczniów, […]

Kościoły hellenistyczne i rewolucja świętego Pawła

Paweł odmienił oblicze chrześcijaństwa, doprowadzając do pierwszej w dziejach Kościoła rewolucji. Rewolucja to termin adekwatny na określenie zmiany, do jakiej doszło w Kościele pod wpływem nauki Apostoła Narodów i na skutek jego wytężonego wysiłku misyjnego. W założonych przez niego zborach bracia z judaizmu modlili się razem z braćmi z pogan i wspólnie zbierali się na łamaniu […]

Apostoł Narodów

W dziejach Kościoła jest bez wątpienia wiele ważnych postaci. Wśród nich jedna jest jednak wyjątkowa: Saul-Paweł z Tarsu zwany Apostołem Narodów. Ze względu na wybitną rolę, jaką spełnił on w dziejach wczesnego Kościoła poświęcimy mu oddzielne studium w naszych rozważaniach o Początkach. Apostoł Narodów Głównymi źródłami naszej wiedzy o biografii Pawła […]

Charyzmaty w pierwszym milenium Kościoła (Chrześcijanin 2003)

Charyzmaty były obecne w Kościele od samego początku. W dziejach chrześcijaństwa możemy obserwować zarówno poszczególne osoby, jak i całe wspólnoty, posługujące się szczególnymi “darami łaski”. Wciąż jednak pojawiają się głosy sugerujące, że charyzmaty ustały wraz ze śmiercią apostołów. Pogląd taki prezentuje m.in. James B. North w książce Historia Kościoła. […]

Apokryfy – na marginesie Ewangelii Judasza

W okolicach świat Wielkiej Nocy pojawiły się artykuły oraz programy związane z odkryciem egzemplarza Ewangelii Judasza. Wiadomości brzmiały sensacyjnie: „przetłumaczony apokryf ujawnia, że Judasz nie był zdrajcą, tylko bohaterem; został wybrany przez Chrystusa, aby mogło dokonać się zbawienie” (National Geographic). Jeszcze nie przebrzmiały echa zamieszania, wywołanego ewangeliami Marii […]

Święto Pierwocin (Chrześcijanin 2004)

“Każda Pięćdziesiątnica jest przypomnieniem zmartwychwstania oczekiwanego w przyszłym wieku. Ów jeden bowiem i pierwszy dzień, siedmiokrotnie mnożony przez siedem, wypełnia siedem tygodni świętej Pięćdziesiątnicy.” Bazyli Wielki (329 – 379) “O Duchu Świętym” XXVII, 66 najwybitniejszy biskup Wschodu II połowy IV w.; autor pierwszego w dziejach […]

Metropolia jerozolimska. Część II

Wizja wczesnego Kościoła, który dzień po zesłaniu Ducha Świętego miał poczucie własnej tożsamości i odrębności od Izraela, jest niezgodna ze źródłami i faktami. Chrześcijaństwo początkowo było ściśle powiązane z judaizmem. Wspólne korzenie etniczne i religijne, podleganie Sanhedrynowi, płacenie podatku świątynnego oraz stosunek do Prawa i Świątyni, nie odróżniały chrześcijan od Żydów. Przez pierwsze dziesięciolecia […]

Święto Paschy (Chrześcijanin 2003)

Wyjątkowo w tym roku chrześcijanie i żydzi obchodzą Święto Paschy niemal w tym samym czasie. W czwartek wieczorem w wielu domach na całym świecie rozpocznie się  kolacja sederowa. W niektórych kościołach odbywać się będą wówczas nabożeństwa wielkoczwartkowe. Kiedy następnego wieczoru żydzi zasiądą do kolejnej uroczystej kolacji, chrześcijanie wspominać […]

Metropolia jerozolimska. Część I

Początki Kościoła osadzone są wydarzeniach roku 30. Momentem krytycznym historii Jezusa było jego uwięzienie, skazanie i egzekucja na krzyżu. Część Jego uczniów rozproszyła się, a może wręcz uciekła z Jerozolimy. Taki los spotykał wszystkich dotychczasowych pretendentów do tytułu mesjasza Izraela. Jednak historia Jezusa nie kończy się z chwilą […]

Ecclesia semper reformanda (Chrześcijanin 2002)

♦ Czy Reformacja jest przebrzmiałym faktem historycznym? ♦ Czy wydarzenia sprzed pięciuset lat mają znaczenie dla ludzi żyjących w XXI wieku? ♦ Jak jest oceniany przewrót 1517 roku z perspektywy pentekostalnej? ♦ Czy zielonoświątkowcy mają coś wspólnego z Reformacją? Ecclesia semper reformanda “Kościół stale potrzebujący reformy” […]