Zielonoświątkowcy: pochodzenie ruchu i zasady teologiczne

Zielonoświątkowcy

pochodzenie ruchu i zasady teologiczne

Zielonoświątkowcy należą do wielkiej rodziny Kościołów ewangelikalnych (ewangelicznych – nie mylić z ewangelickimi!), którą stanowią chrześcijanie wyznający konieczność osobistego nawrócenia
i chrztu w wieku świadomym (baptyści, cz. metodyści, ewangeliczni chrześcijanie, wolni chrześcijanie, etc.).

Ruch zielonoświątkowy nawiązuje swoimi przekonaniami do XVI wiecznej Reformacji (jej skrajnego skrzydła), głoszącego:
-konieczność zerwania z ideą kościoła państwowego
-potrzebę powrotu do ideału wczesnego Kościoła, w którym chrześcijanami nazywano ludzi nawróconych i świadomie wierzący w Chrystusa.

W teologii zielonoświątkowcy kierują się zasadami wypracowanymi i głoszonymi przez Reformację:

sola gratia (tylko łaska)
zbawienie z łaski

sola fide (tylko wiara)
wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia

solus Christus (tylko Chrystus)
Chrystus jedynym pośrednikiem zbawienia

sola Scriptura (tylko Pismo Święte)
Pismo Święte jedynym źródłem objawienia

soli Deo gloria (tylko Bogu chwała)
Bogu i tylko Bogu należy się chwała i do niego kierowane są modlitwy.