Zielonoświątkowcy: kim są?

Zielonoświątkowcy

kim są?

Ruch zielonoświątkowy, zwany także pentekostalnym, tworzą Kościoły powstałe w wyniku przebudzenia charyzmatycznego (XIX/XX wiek). Od początku położony został szczególny nacisk na religijne doświadczenie człowieka wierzącego, zwane chrztem w Duchu Świętym. Doświadczenie wiąże się z otrzymaniem nadzwyczajnych (ponadnaturalnych) darów łaski (charyzmatów), takich jak mówienie innymi językami, ich wykład, prorokowanie, etc.

Ruch charyzmatyczny rozwinął się w także w innych Kościołach, m.in. w Kościele katolickim.

Do zainicjowania ruchu doszło w roku 1967 na spotkaniach modlitewnych w gronie studentów i profesorów teologii Uniwersytetu w Pittsburgu i South Bend (Notre Dame) w USA, po spotkaniu z zielonoświątkowcami. Teologiczne podstawy Odnowy Charyzmatycznej (Odnowa w Duchu Świętym) wypracowali w Malines (Belgia) m.in. Józef Ratzinger, Yves Congar, Walter Kasper. Ruch charyzmatyczny rozwinął się również wśród Żydów mesjańskich (Jews for Jesus). Pierwszy kongres charyzmatycznych, mesjanistycznych Żydów odbył się w 1988 r. w Jerozolimie.

Kościół Zielonoświątkowy jest największym Kościołem w Polsce o charakterze pentekostalnym.