Zielonoświątkowcy: charakterystyczne nazwy i terminy

Zielonoświątkowcy

charakterystyczne nazwy i terminy

Pięćdziesiątnica Zielonoświątkowcy Pentekostalizm

Nazwa pochodzi od żydowskiego Święta Tygodni, którego ukoronowaniem była Pięćdziesiątnica, pięćdziesiąty dzień po święcie Paschy. 

gr. Pentekoste 
(żydowskie święto Pięćdziesiątnicy) 

ang. Pentecostalism 

pol. Zielonoświątkowcy
(od: polskiej nazwy święta – Zielone Święta)


Chrzest w Duchu Świętym

W dniu Pięćdziesiątnicy, po wydarzeniach paschalnych naznaczonych śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, miało miejsce zesłanie Ducha Świętego.
Dar ten określa się przy pomocy terminu:
chrzest w Duchu Świętym

Wydarzeniu zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów towarzyszyły nadzwyczajne okoliczności: szum gwałtownego wiatru, języki ognia nad głowami uczestników oraz mowa w nowych językach.

Glossolalia

Mowa w nowym języku to inaczej:

gr. glossolalia
pl. dar mówienia językami lub dar języków

Salvador Dali - Pentecoste

Charyzmaty

Ten i inne dary Ducha Świętego określa się mianem charyzmatów.

gr. charisma/charismata
pl. nadnaturalny dar łaski Boże