Galeria

3 days ago

Zapraszamy na jutrzejsze nabożeństwo.
Kaplica Ekklesia, godzina 17.00.

---
Ps 39 (BW)
(1) Przewodnikowi chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawidowy.
(2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie  ... See more

6 days ago

Zapraszamy do dzisiejszego rozważania.
Link, jak zawsze, w komentarzu.

1 week ago

Zapraszamy na jutrzejsze nabożeństwo.
Kaplica Ekklesia, godzina 17.00.

---
Ps 38 (BW)
(1) Psalm Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej.
(2) Panie! Nie karz mnie w gniewie swoim i nie karć mnie w  ... See more