Otwarta Fromborska Akademia Biblijna

Jezus powiedział: Każdy kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je podobny jest do człowieka, który buduje dom: zrobił wykop, pogłębił i założył fundament na skale
Łk 6:48

Otwarta Fromborska Akademia Biblijna

Otwarta Fromborska Akademia Biblijna “ABC” to cykl autorskich wykładów poświęconych
Biblii i kulturze. Każdy, kto czuje głód wiedzy na temat historii Pisma Świętego, życia w
czasach, gdy ono się kształtowało, dowodów historycznej prawdziwości Ksiąg Biblijnych,
losów kanonu, historii Kościoła, może go zaspokoić podczas wykładów.

Akademia rozpoczęła swą działalność 28 lutego 2015 roku, a wykładowcą jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Wojciech Gajewski, historyk, nasz pastor.

Cele

przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury biblijnej

rozbudzenie ciekawości światem Biblii, jej dziejami
i przekazem

zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami biblistyki

Otwartość Akademii polega na tym, że dołączyć możesz w każdej chwili, nie ma zapisów, ani rekrutacji 🙂 Wykłady są całkowicie darmowe. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca, od godziny 16.00, w kaplicy Parakletos, przy ul. Elbląskiej 5 we Fromborku.

Semestr X (II - V 2020)
Od Reformacji do współczesności
1517-2000

?

Semestr IX (X 2019 - I 2020)
Wieki średnie
600-1517

?

Semestr VIII (II - V 2019)
Późny antyk
313-600

I

(02.02.2019) Największe postacie Kościoła

II

(02.03.2019) Od Kościoła prześladowanego do imperialnego

III 

(06.04.2019) Siedem soborów kościoła niepodzielonego

IV

(04.05.2019) Zanim nastało średniowiecze

Semestr VII (X 2018 - I 2019)
Początki
30-313

(06.10.2018) Krótki zarys całości. Początki

II 

(03.11.2018) Ekklesia a Synagoga

III 

(01.12.2018) Od apostołów do biskupów

IV 

(05.01.2019) Katechumenat, chrzest i liturgia

Semestr VI (X 2017 - VI 2018)
Święta u początków Nowego

!

(28.10.2017) Konferencja z okazji 500-lecia Reformacji

(25.11.2017) Od szabatu do niedzieli

II 

(16.12.2017) Święta Narodzenia Pańskiego

III 

(26.05.2018) Chrześcijańska Pascha i Pięćdziesiątnica

Semestr V (II-V 2017)
Między Starym a Nowym

Literatura rabiniczna: midrasze, targumy, Miszna i Talmud

II 

Dom-domostwo-rodzina w antyku

III 

Dom, domostwo i rodzina: świat Greków i Rzymian

IV 

Kobieta w antyku: przemiany w okresie Nowej moralności

Semestr IV (XI 2016 - I 2017)
Między Starym a Nowym

Qumran

II 

Apokryfy i apokalipsy

III 

Literatura rabiniczna

Semestr III (II-V 2016)
Biblia – Nowy Testament

Ewangelie: śladami Jezusa

II 

Dzieje: śladami Piotra

III 

Dzieje: śladami Pawła

IV 

Ewangelia, Listy, Apokalipsa: śladami Jana

Semestr II (IX 2015 - I 2016)
Biblia – Stary Testament

Archeologia, czyli rzecz o wiarygodności Biblii

II 

Wiara i religie

III 

Kultura religijna Izraela

IV 

Kultura religijna Izraela, część II

Geografia historyczna

Semestr I (II-V 2015)
Biblia – dzieło Boga i człowieka

Dzieje, języki, przekłady, technikalia

II 

Od Pawła do Biblii Warszawskiej, czyli dzieje tekstu biblijnego

III 

Kanon i natchnienie Pisma Świętego

IV 

Natchnienie Pisma Świętego. Na styku kultur:
stworzenie świata, potop i inne trudne zagadnienia

facebook

["error","An access token is required to request this resource."]
7 months ago
OFAB - Otwarta Fromborska Akademia Biblijna

Jest już termin ostatnich zajęć naszej Akademii w semestrze VI na temat Paschy i Pięćdziesiątnicy we wczesnym Kościele.
26 maja, godzina 16:00, kaplica Parakletos.
Serdecznie zapraszamy!

8 months ago

Jest już termin ostatnich zajęć naszej Akademii w semestrze VI na temat Paschy i Pięćdziesiątnicy we wczesnym Kościele.
26 maja, godzina 16:00, kaplica Parakletos.
Serdecznie zapraszamy!

10 months ago