Metropolia jerozolimska. Część II

Wizja wczesnego Kościoła, który dzień po zesłaniu Ducha Świętego miał poczucie własnej tożsamości i odrębności od Izraela, jest niezgodna ze źródłami i faktami. Chrześcijaństwo początkowo było ściśle powiązane z judaizmem. Wspólne korzenie etniczne i religijne, podleganie Sanhedrynowi, płacenie podatku świątynnego […]

Metropolia jerozolimska. Część I

Początki Kościoła osadzone są wydarzeniach roku 30. Momentem krytycznym historii Jezusa było jego uwięzienie, skazanie i egzekucja na krzyżu. Część Jego uczniów rozproszyła się, a może wręcz uciekła z Jerozolimy. Taki los spotykał wszystkich dotychczasowych pretendentów do tytułu mesjasza Izraela. […]

Świat u progu ery chrześcijańskiej

Początki Kościoła mają swoje źródło z jednej strony w nadzwyczajnej interwencji Boga, który wkroczył w historię ludzkości w Jezusie Chrystusie, z drugiej zaś w kulturze ludzkiej, w której zbawcze wydarzenia nabrały konkretnych kształtów, nazw i faktów. „Gdy nadeszło wypełnienie czasu, […]